CASINO ROYALE (Dom Żołnierza)
ul. Żwirki i WIgury 6 20-029 Lublin
tel. + 48 728 492 444, + 48 660 510 017